Tự doanh 22/06: Mua ròng 4 phiên liên tiếp

Tự doanh 22/06: Mua ròng 4 phiên liên tiếp

Phiên 22/06, khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng gần 142 tỷ đồng, đánh dấu phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp. MWG, FPTPNJ là những mã được mua ròng nhiều nhất.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 22/06
Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 22/06

Hàn Đông

FILI