Tổng Giám đốc CMT gom vào 1.1 triệu cp

Tổng Giám đốc CMT gom vào 1.1 triệu cp

Ông Lê Ngọc Tú, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (UPCoM: CMT), đã mua thành công gần 1.1 triệu cp từ ngày 14/06-21/06.

Sau khi mua trọn vẹn số lượng đăng ký giao dịch, ông Tú tăng sở hữu từ 1.7 triệu cp (23.2%) lên 2.8 triệu cp (38.14%).

Chiếu theo giá trung bình giai đoạn 14-21/06, ước tính thương vụ có giá trị khoảng 20 tỷ đồng.

Cổ phiếu CMT kém thanh khoản trên thị trường, khối lượng giao dịch bình quân qua 3 tháng chưa đạt 7,000 cp/phiên. Do đó, ông Tú đã gom mua theo phương thức thỏa thuận.

Duy Na

FILI