Dược phẩm CPC1 Hà Nội chưa thoái xong vốn tại DP1

Dược phẩm CPC1 Hà Nội chưa thoái xong vốn tại DP1

Sau 3 phiên giao dịch từ 10-14/06, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1 Hà Nội) chỉ bán được hơn 1 triệu cp của CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (UPCoM: DP1) trong tổng số 3 triệu cp đã đăng ký.

Cụ thể, CPC1 Hà Nội đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cp (14.3%) đang nắm giữ tại DP1 từ ngày 23/05-15/06 vì muốn rút tư cách cổ đông chiến lược.

Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, cổ đông này chỉ bán được 1.03 triệu cp với lý do diễn biến thị trường không đạt kỳ vọng. Ngày 14/06, thị trường ghi nhận 1 triệu cp DP1 được sang tay theo phương thức thỏa thuận, khả năng cao đây là giao dịch của CPC1 Hà Nội. Như vậy, ước tính đơn vị này đã thu về hơn 22 tỷ đồng sau khi bán số cổ phiếu trên.

Sau giao dịch, CPC1 Hà Nội vẫn còn nắm giữ 1.97 triệu cp, tương đương 9.39%.

Về mối liên quan, ông Nguyễn Doãn Liêm - Ủy viên HĐQT DP1 đồng thời là Ủy viên HĐQT tại Dược phẩm CPC1 Hà Nội. Cá nhân ông Liêm đang là cổ đông lớn tại DP1 với tỷ lệ sở hữu 5.77% (hơn 1.2 triệu cp).

Đồng thời, Ủy viên HĐQT khác tại DP1 là bà Nguyễn Thùy Dung, cũng là người đại diện phần vốn góp của tổ chức thực hiện giao dịch. Bà Dung hiện đang nắm giữ 1,400 cp DP1, tương đương tỷ lệ 0.01%.

Diễn biến giá cổ phiếu DP1 từ đầu năm 2022 đến nay

Thượng Ngọc

FILI