Cổ phiếu JVC bị giữ nguyên diện kiểm soát và đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu JVC bị giữ nguyên diện kiểm soát và đưa vào diện cảnh báo

Ngày 14/06/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã ban hành đồng thời 2 quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát của cổ phiếu CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) và đưa cổ phiếu công ty này vào diện cảnh báo.

Cụ thể, vì tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2019 và 2020) nên cổ phiếu JVC bị giữ nguyên diện kiểm soát.

Thêm nữa, do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/03/2021 của Công ty âm 1,091.8 tỷ đồng và kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2020 nên HOSE đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu của doanh nghiệp chuyên buôn bán thiết bị y tế này vào diện cảnh báo.

Hai quyết định trên đều được HOSE ký, phê duyệt và có hiệu lực từ ngày 14/06/2022.

Vân Ly

FILI