Tự doanh 19/05: Tiếp tục bán ròng hơn 348 tỷ đồng, vẫn tập trung ở rổ VN30

Tự doanh 19/05: Tiếp tục bán ròng hơn 348 tỷ đồng, vẫn tập trung ở rổ VN30

Phiên 19/05, tự doanh công ty chứng khoán bán ròng hơn 348 tỷ đồng. Các cổ phiếu bán ròng mạnh gồm 2 cổ phiếu họ Vin là VICVHM, cùng một số cổ phiếu khác thuộc VN30 như MSN, GAS, HPG,… Trong khi đó ở chiều ngược lại, VIB dẫn đầu thị trường về giá trị mua ròng với 4 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 19/05
Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 19/05

Hà Lễ

FILI