TCI 'nuốt trọn' một công ty quản lý quỹ

TCI 'nuốt trọn' một công ty quản lý quỹ

CTCP Chứng khoán Thành Công (UPCoM: TCI) dự kiến nhận chuyển nhượng 100% vốn CTCP Quản lý Quỹ Hợp Lực (UniCap).

Ngày 20/05, HĐQT TCI vừa thông qua việc đầu tư mua cổ phiếu của UniCap. Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng 10 triệu cp tương đương 100% vốn điều lệ của công ty này.

Theo tìm hiểu, UniCap thành lập và hoạt động từ năm 2008. Sản phẩm chính của đơn vị gồm: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Ảnh chụp từ Trang chủ của UniCap

Duy Na

FILI