PPH chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%

PPH chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%

Dự kiến vào ngày 17/06, Tổng CTCP Phong Phú (UPCoM: PPH) sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng 1 cp sẽ được nhận 2,000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 06/06, ngày giao dịch không hưởng quyền là 03/06.

Với gần 75 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty cần chi hơn 149 tỷ đồng để trả cổ tức.

Phương án chia cổ tức của PPH những năm gần đây

Năm 2022, PPH đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất lần lượt 2,260 tỷ đồng (tăng 9%) và 377 tỷ đồng (giảm nhẹ gần 1% so với năm 2021. Dù vậy, PPH vẫn dự kiến giữ tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 18-20% .

Thượng Ngọc

FILI