Đơn vị liên quan Ủy viên HĐQT tiếp tục muốn thoái 4.5 triệu cp G36

Đơn vị liên quan Ủy viên HĐQT tiếp tục muốn thoái 4.5 triệu cp G36

Nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc đăng ký bán 4.5 triệu cp G36 của Tổng Công ty 36 - CTCP (UPCoM: G36) từ ngày 10/05 đến ngày 08/06/2022.

Sau giao dịch, CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc đã giảm tỷ lệ sở hữu tại G36 từ 19.89% (hơn 20 triệu cp) xuống còn 15.6% (hơn 15.7 triệu cp).

Ông Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên HĐQT G36, hiện đang là TGĐ tại CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc.

Tạm tính theo thị giá chốt phiên 06/05 (13,100 đồng/cp), dự kiến Xây lắp và Thương mại Trường Lộc sẽ thu về gần 59 tỷ đồng nếu hoàn tất giao dịch. 

Diễn biến giá cổ phiếu G36 từ đầu năm 2022 đến nay

Trước đó, đơn vị này đăng ký bán 6 triệu cp G36 từ ngày 21/03 đến ngày 19/04 nhưng chỉ bán được gần 2.4 triệu cp do giá thị trường không phù hợp.

Về tình hình kinh doanh quý đầu năm 2022, G36 ghi nhận doanh thu thuần giảm 63% so với cùng kỳ, xuống còn 69 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 13 tỷ đồng). G36 cho biết nguyên nhân là do giá trị sản lượng các công trình chuyển tiếp sang năm 2022 thấp vào quý 1/2022. Bên cạnh đó, năm 2021, Tổng Công ty có ghi nhận doanh thu bất động sản dự án B6 Giảng Võ, trong khi kỳ này không ghi nhận.

Kết quả kinh doanh quý 1/2022 của G36. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến 31/03/2022, tổng tài sản của G36 ghi nhận gần 4,972 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 9%, lên hơn 788 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Nợ phải trả thời điểm này hơn 3,904 tỷ đồng, trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 1,115 tỷ đồng (tăng 7%), nợ vay ngắn hạn gần 577 tỷ đồng (tăng 35%) và nợ vay dài hạn hơn 792 tỷ đồng (tăng 6%).

Tiên Tiên

FILI