DNP muốn mua thêm cổ phần CVT không thông qua chào mua công khai

DNP muốn mua thêm cổ phần CVT không thông qua chào mua công khai

CTCP CMC (HOSECVT) đang tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 12-22/01. Trong các tờ trình, tờ trình đáng chú ý nhất về việc cho phép CTCP Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP) mua cổ phần CVT mà không thông qua chào mua công khai.

Cụ thể, DNP đang là cổ đông chi phối của CVT khi đang sở hữu 51.13% vốn của CVT. Theo tờ trình, DNP dự kiến mua thêm cổ phần CVT từ các cổ đông hiện hữu để tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65% hoặc 75%. HĐQT CVT đề xuất các giao dịch liên quan đến thương vụ này sẽ không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

DNP lên kế hoạch mua thêm cổ phần tại CVT trong bối cảnh giá cổ phiếu CVT đang trên đà lao dốc kể từ đầu tháng 12/2021. Đến 13h06 phiên 13/01, giá cổ phiếu CVT đã giảm gần 16%, về mức 43,300 đồng/cp.

Bên cạnh tờ trình trên, HĐQT CVT còn trình cổ đông tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung thuộc Điều lệ Công ty, trong đó đáng chú ý nhất là việc thay đổi người đại diện pháp luật từ Chủ tịch HĐQT thành Tổng Giám đốc.

Thượng Ngọc

FILI