CTCK đầu tiên muốn điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh

CTCK đầu tiên muốn điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh

CTCP Chứng khoán DSC (UPCoM: DSC) đang trong quá trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021. Trong đó, nội dung được chú ý nhiều nhất là về việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán có động thái nâng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 thì đến nay, DSC là công ty chứng khoán đầu tiên có ý định điều chỉnh giảm mục tiêu đề ra.

Cụ thể, DSC dự kiến giảm mục tiêu tổng doanh thu năm 2021 về 41 tỷ đồng và giảm mục tiêu lợi nhuận sau thuế về 8 tỷ đồng, lần lượt giảm 66% và 83% so với kế hoạch trước điều chỉnh.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 dự kiến của DSC sau điều chỉnh
Nguồn: DSC

Theo DSC, nguyên nhân Công ty điều chỉnh giảm kế hoạch là do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 và dựa trên tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của DSC đạt hơn 12 tỷ đồng, gấp 3.7 lần cùng kỳ. Dù chi phí cũng tăng lên đáng kể nhưng Công ty vẫn lãi sau thuế hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 777 triệu đồng.

Kết quả 9 tháng của DSC tuy cải thiện so với cùng kỳ, tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên, Công ty chỉ mới thực hiện được 10% mục tiêu doanh thu và 2% mục tiêu lợi nhuận.

Dù kết quả kinh doanh không như mong đợi nhưng giá cổ phiếu DSC lại tăng mạnh trong hơn nửa tháng nay. Cuối phiên 17/11, giá cổ phiếu DSC ở mức 26,500 đồng/cp, tăng hơn 44% so với đầu tháng 11.

Thượng Ngọc

FILI