BVH sắp chi 667 tỷ đồng trả cổ tức 2020

BVH sắp chi 667 tỷ đồng trả cổ tức 2020

Tập đoàn Bảo Việt (HOSEBVH) dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 30/11/2021.

Trước đó BVH thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 vào ngày 09/11/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/11/2021.

Với tỷ lệ thực hiện quyền là 8.985%/mệnh giá (01 cp được nhận 898.5 đồng), ước tính BVH phải chi cho các cổ đông gần 667 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2020.

Kết phiên 23/11/2021, giá cổ phiếu BVH dừng tại mức 62,300 đồng/cp, giảm 5% kể từ đỉnh 65,600 đồng/cp tại phiên 28/10/2021.

Về hoạt động kinh doanh của BVH, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của BVH đạt gần 1,333 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ, nhờ hoạt động kinh doanh bảo hiểm không còn ghi nhận lỗ gộp. Riêng quý 3, tuy đã thoát lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm nhưng lợi nhuận ròng của BVH vẫn giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 423 tỷ đồng.

Năm 2021, BVH đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 1,030 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện năm 2020. Với lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hơn 775 tỷ đồng, BVH đã thực hiện được 75% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Khang Di

FILI