Lỗ lũy kế của HKB vượt hơn 255 tỷ đồng

Lỗ lũy kế của HKB vượt hơn 255 tỷ đồng

Thua lỗ 7 quý liên tiếp đã nâng tổng lỗ lũy kế tính đến 30/09/2021 của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (UPCoM: HKB) lên hơn 255 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của HKB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của HKB

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021, HKB ghi nhận doanh thu thuần tăng 42%, đạt hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn không có sự thay đổi đã giúp lãi gộp tăng 89%, lên gần 692 triệu đồng.

Kỳ này, chi phí tài chính ghi nhận hơn 2 tỷ đồng (giảm 24% so với cùng kỳ) và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 12 tỷ đồng.

Kết quả, doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến doanh nghiệp lỗ ròng hơn 14 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 7 liên tiếp mà doanh nghiệp báo lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, HKB ghi nhận doanh thu thuần tăng 86%, lên hơn 4 tỷ đồng và lỗ ròng gần 44 tỷ đồng. Qua đó, tổng lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 9 của HKB nâng từ 211 tỷ đồng lên hơn 255 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/09/2021, tổng tài sản của HKB ghi nhận hơn 431 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm nhẹ, xuống còn 54.9 tỷ đồng. Trong đó, HKB phải thu Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Hưng Thịnh An hơn 20 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Thuận Thành Công Gia Lai hơn 55 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 9 ghi nhận hơn 153 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 87 tỷ đồng, giảm 17%. Ngược lại, chi phí phải trả ngắn hạn tăng vọt 72%, lên gần 22 tỷ đồng.

Tiên Tiên

FILI