Giá mủ cao su tăng cao, DRI lãi ròng gần 15 tỷ đồng trong quý 3

Giá mủ cao su tăng cao, DRI lãi ròng gần 15 tỷ đồng trong quý 3

Tăng trưởng trong cả hoạt động kinh doanh chính lẫn hoạt động tài chính đã giúp lợi nhuận ròng quý 3/2021 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) tăng 28% so với cùng kỳ, đạt gần 15 tỷ đồng.

Trong quý 3/2021, sản lượng tiêu thụ cao su của DRI chỉ đạt gần 3,762 tấn, giảm gần 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá bán mủ cao su tăng bình quân gần 42% trong cả kỳ, doanh thu thuần của Công ty vẫn tăng trưởng 2%, đạt hơn 147 tỷ đồng. Do giá vốn giảm theo sản lượng tiêu thụ, lợi nhuận gộp của DRI tăng 31%, lên gần 59 tỷ đồng.

Đối với hoạt động tài chính, chênh lệch tỷ giá giúp doanh thu tài chính của DRI tăng gấp 3.3 lần cùng kỳ, đạt gần 5 tỷ đồng, song cũng góp phần làm chi phí tài chính tăng 41%, lên 28 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận ròng cả quý của DRI vẫn tăng 28%, đạt gần 15 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, DRI báo lãi ròng hơn 61 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 10 tỷ đồng).

So với kế hoạch lãi trước thuế hơn 63 tỷ đồng trong năm 2021, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của DRI đã vượt gần 31% so với mục tiêu đề ra.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của DRI. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của DRI

Tổng tài sản tại ngày 30/09/2021 của DRI giảm 11% so với đầu năm, còn hơn 1,071 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang vườn cao su giảm mạnh lần lượt 63% và 80%, còn gần 20 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.

Ngược lại, tiền và hàng tồn kho (chủ yếu là thành phẩm) lại tăng 9% và 45%, lên 35 tỷ đồng và 96 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty giảm đến 24%, ghi nhận hơn 332 tỷ đồng. Các khoản vay nợ ngắn và dài hạn lần lượt giảm 43% và 3%, còn 102 tỷ đồng và 198 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI