Cước tàu tăng mạnh, FMC báo lãi ròng quý 3 giảm 20%

Cước tàu tăng mạnh, FMC báo lãi ròng quý 3 giảm 20%

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021, CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSEFMC) ghi nhận lãi ròng quý 3 đi lùi 20% so với cùng kỳ, xuống còn gần 57 tỷ đồng. 

Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng 17% so với cùng kỳ, đạt 3,755 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán thủy sản chiếm 97%, còn lại đến từ bán hàng nông sản. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 55%, đạt gần 38 tỷ đồng với biến động từ cả 2 khoản là lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng vọt 71%, lên mức 120 tỷ đồng do tăng mạnh chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng 50%. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ.

Sau cùng, doanh nghiệp chuyên xuất khẩu tôm báo lãi ròng 9 tháng đầu năm hơn 162 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, FMC dự kiến đem về 250 tỷ đồng lãi trước thuế và 4,650 tỷ đồng doanh thu, đồng loạt tăng 5% so với thực hiện năm 2020. So với kế hoạch, FMC đã thực hiện được 81% chỉ tiêu doanh thu và 72% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Tính riêng trong quý 3, FMC ghi nhận doanh thu thuần gần như đi ngang so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 1,625 tỷ đồng và lãi ròng giảm 20%, xuống còn 56.5 tỷ đồng chủ yếu do chi phí cước tàu tăng.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của FMC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của FMC

Tại thời điểm 30/09/2021, tổng tài sản của FMC ghi nhận gần 2,714 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng 66%, lên hơn 1,008 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 108 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này. Trái lại, đơn vị không còn ghi nhận 2 khoản mục hàng mua đang đi trên đường và hàng gửi đi bán.

Hàng tồn kho của FMC tính đến 30/09/2021
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của FMC

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của FMC cũng tăng vọt từ gần 7 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 53 tỷ đồng chủ yếu biến động mạnh tại các dự án Nhà máy thủy sản Sao Ta và dự án Nhà máy Tam An.

Đáng chú ý, nợ phải trả tăng vọt lên 1,169 tỷ đồng, gần gấp đôi con số đầu năm với gàn 807 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn, tăng 83%.

Tiên Tiên

FILI