Chủ hệ thống FoodcoMart lỗ gần 7 tỷ đồng trong quý 3

Chủ hệ thống FoodcoMart lỗ gần 7 tỷ đồng trong quý 3

CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (Foodcosa, UPCoM: FCS) lỗ ròng gần 7 tỷ đồng do gánh nặng chi phí quản lý.

Kết thúc quý 3/2021, doanh thu thuần của chủ hệ thống FoodcoMart giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 152 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận gộp giảm 15%, còn hơn 13 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm lần lượt 37% và 19% so với cùng kỳ, nhưng tính chung lại vẫn cao hơn lợi nhuận gộp thu về khiến Foodcosa lỗ ròng gần 7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, do áp lực chi phí vận hành, Công ty lỗ ròng gần 14 tỷ đồng dù doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ, lên hơn 657 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2021, tổng tài sản của FCS chủ yếu là tài sản cố định với giá trị gần 754 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm. Đáng chú ý, tiền mặt của Công ty tăng mạnh, gấp 2.1 lần đầu năm và hàng tồn kho tăng 22%, lên gần 29 tỷ đồng.

Nợ phải trả chủ yếu là nợ vay dài hạn gần 568 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm.

Khang Di

FILI