Tiền gửi thanh toán tài khoản cá nhân tăng cao trong quý 2

Tiền gửi thanh toán tài khoản cá nhân tăng cao trong quý 2

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố, số tiền gửi thanh toán của tài khoản cá nhân tính đến cuối quý 2 tăng lên nhiều so với thời điểm trước đó.

Tính đến cuối quý 2/2021, tiền gửi thanh toán của hơn 107.4 triệu tài khoản cá nhân lên đến 754,702 tỷ đồng. Số tiền này tăng 13,324 tỷ đồng so với quý 1 và tăng 87,920 tỷ đồng so với đầu năm 2021. Riêng số lượng tài khoản cá nhân tăng hơn 3 triệu tài khoản so với quý 1 và tăng hơn 7 triệu tài khoản so với đầu năm.

Tài khoản thanh toán của cá nhân ở đây là các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn đang hoạt động của cá nhân mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng (như dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán bằng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngoài thẻ).

Nguồn: NHNN

Các giao dịch thanh toán qua internet và mobile banking trong quý 2/2021 tăng cao hơn so với quý 1. Cụ thể, giao dịch qua internet có số lượng giao dịch lên hơn 169.19 triệu món với giá trị gần 8.95 triệu tỷ đồng, tăng tương ứng 12.97 triệu món và 832,000 tỷ đồng.

Giao dịch qua mobile banking có số món giao dịch cao, lên đến gần 467.8 triệu món nhưng giá trị giao dịch chỉ gần 5.9 triệu tỷ đồng, tăng tương ứng 72.7 triệu món giao dịch với giá trị tăng 1,254 tỷ đồng. 

Nguồn: NHNN

Số giao dịch qua ATM trong quý 2/2021 cũng đạt hơn 258.7 triệu món, tương đương giá trị 729,917 tỷ đồng, giảm 14,794 tỷ đồng so với đầu năm. Số lượng giao dịch qua máy POS đạt gần 106.9 triệu món, tương đương giá trị 173,254 tỷ đồng, giảm 10,447 tỷ đồng so với đầu năm.

Hàn Đông

FILI