IDC muốn điều chỉnh kế hoạch lãi sau thuế vượt 1,000 tỷ

IDC muốn điều chỉnh kế hoạch lãi sau thuế vượt 1,000 tỷ

Tổng Công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) dự kiến điều chỉnh mục tiêu lãi sau thuế năm 2021 từ 460 tỷ đồng lên thành 1,032 tỷ đồng, gấp 2.2 lần.

IDC vừa thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 12/10/2021. Cuộc họp sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, IDC ghi nhận đã đạt tổng doanh thu 511 tỷ đồng và lãi sau thuế 255 tỷ đồng. Kế hoạch cho những tháng cuối năm, IDC tiếp tục công tác thoái vốn tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và các khoản đầu tư tài chính; tái cấu trúc lại các lĩnh vực hoạt động của Công ty mẹ và các công ty con nên dự kiến lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch trên 450 tỷ đồng. Ngoài ra, IDC đã thực hiện cân đối được dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án (thoái vốn tại CTCP Thủy điện Đak Mi, Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng...).

Do đó, trong cuộc họp sắp tới, HĐQT sẽ đệ trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với doanh thu 1,711 tỷ đồng và lãi sau thuế 1,032 tỷ đồng, lần lượt tăng 71% và 124% (gấp 2.2 lần) so với kế hoạch ban đầu.

Nguồn: IDC

Đồng thời, kế hoạch phân phối lợi nhuận cũng sẽ có điều chỉnh với lãi chưa phân phối năm 2021 dự kiến 1,346 tỷ đồng. Công ty lên kế hoạch (điều chỉnh) chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30% (900 tỷ đồng) và bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% (300 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu về vấn đề miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Bảo và bầu bổ sung thành viên mới cho nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Một nội dung đáng chú ý khác liên quan đến cổ phiếu IDC. HĐQT đệ trình cổ đông chấp thuận việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX sang HOSE và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện.

Trên thị trường, cổ phiếu IDC bật tăng mạnh 73% kể từ đáy lập vào giữa tháng 7/2021, leo lên 51,800 đồng/cp trong phiên sáng 23/08.

Duy Na

FILI