Vietnam Airlines âm vốn chủ sở hữu 2,750 tỷ đồng, nợ ngắn hạn tăng mạnh

Vietnam Airlines âm vốn chủ sở hữu 2,750 tỷ đồng, nợ ngắn hạn tăng mạnh

Sau nhiều quý lỗ nặng liên tiếp, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines (HOSE: HVN) đã chuyển sang âm hơn 2,750 tỷ đồng tại cuối quý 2/2021. Áp lực thanh khoản ngắn hạn cũng gia tăng với nợ ngắn hạn gấp hơn 5 lần tài sản ngắn hạn.

Vietnam Airlines điều chỉnh khoản lỗ quý 1/2021?

Trong báo cáo hợp nhất quý 2/2021 vừa công bố, hãng hàng không quốc gia ghi nhận doanh thu thuần gần 6,600 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, nhưng lỗ nặng 4,528 tỷ đồng.

Với mức lỗ gần 4,890 tỷ đồng của quý 1/2021, Vietnam Airlines lẽ ra phải lỗ hơn 9,500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, hãng hàng không quốc gia chỉ ghi nhận lỗ hơn 8,421 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tức Công ty đã điều chỉnh con số lỗ của quý 1/2021.

Dù vậy, khoản lỗ trên vẫn còn thấp hơn con số ước tính từ Vietnam Airlines tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 (10,788 tỷ đồng).

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2 của Vietnam Airlines

Vốn chủ sở hữu âm hơn 2,750 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp 5 lần tài sản ngắn hạn

Sau nhiều quý lỗ liên tiếp, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines chuyển sang âm 2,750 tỷ đồng, giảm từ mức 6,072 tỷ đồng hồi đầu năm 2021.

Chưa hết, hãng hàng không với biểu tượng sen vàng cũng đang đối mặt với áp lực thanh khoản khổng lồ, với tài sản ngắn hạn gần 8,200 tỷ đồng trong khi nợ ngắn hạn lên hơn 42,800 tỷ đồng (tăng gần 10,000 tỷ đồng so với hồi đầu năm). Nói cách khác, nợ ngắn hạn gấp hơn 5 lần so với tổng tài sản ngắn hạn.

Cuối tháng 6/2021, Công ty chỉ còn sở hữu gần 1,600 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn, giảm mạnh so với mức hơn 2,100 tỷ đồng hồi đầu năm.

Nhìn về phía trước, Vietnam Airlines vẫn còn rất khó khăn khi mảng vận tải hành khách bị ghì chặt giữa dịch bệnh. Theo số liệu mới nhất từ ngày 19/07-18/08, Vietnam Airlines chỉ thực hiện 1,025 chuyến bay, giảm 84.6% so với cùng kỳ 2020 và giảm 47% so với tháng trước. Đây là một trong những số liệu ảm đạm nhất của hãng hàng không quốc gia Việt Nam kể từ khi dịch Covid-19 ập đến.

Vũ Hạo

FILI