Chứng khoán vốn là gì?

Chứng khoán vốn là gì?

Đặc điểm của chứng khoán vốn và cách nhận biết để phân biệt với chứng khoán nợ.

Chứng khoán vốn là gì?

 • Là loại chứng khoán được phát hành bởi một công ty cổ phần.
 • Là loại chứng khoán được sở hữu bởi các công ty.
 • Quyền sở hữu sẽ không được chuyển sang các nhà đầu tư khác khi cổ phần được bán.
 • Tất cả đều đúng.

Chứng khoán vốn là loại chứng khoán được phát hành bởi một công ty cổ phần. Sản phẩm này được nắm giữ chủ yếu bởi các cổ đông của công ty để thể hiện quyền sở hữu công ty đó. Quyền sở hữu sẽ được chuyển sang các nhà đầu tư khác khi cổ phần được bán.

Câu nào đúng về đặc điểm của chứng khoán vốn?

 • Cổ đông sẽ có nhiều quyền lợi và hưởng lợi nhuận cao khi công ty tăng trưởng tốt.
 • Cổ đông sẽ không được hưởng quyền lợi và hưởng lợi nhuận khi công ty tăng trưởng tốt.
 • Tỷ lệ nắm giữ chứng khoán vốn cao cũng không có quyền kiểm soát hoạt động công ty.
 • Tất cả đều đúng.

Cổ đông sẽ có nhiều quyền lợi và hưởng lợi nhuận cao khi công ty tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, đây cũng chính là “con dao hai lưỡi” cho các nhà đầu tư, đặc biệt là trong tình hình thị trường biến động xấu.
Các cổ đông hoàn toàn không nhận được bất kỳ khoản thanh toán hoàn trả nào theo thời gian. Thường thì các cổ đông sẽ nhận về cổ tức (có thể là tiền mặt hoặc cổ phiếu).
Với các cổ đông nắm giữ chứng khoán vốn, tỷ lệ nắm giữ càng cao thì càng có nhiều quyền kiểm soát hoạt động của công ty cũng như có quyền tham gia vào việc ra quyết định.
Hoàn toàn không có kỳ hạn. Bạn có quyền giữ hoặc bán vào bất cứ lúc nào.

Cổ phiếu là chứng khoán nợ hay chứng khoán vốn?

 • Chứng khoán nợ.
 • Chứng khoán vốn.
 • Cả 2 đều đúng.
 • Cả 2 đều sai.

Cổ phiếu là chứng khoán vốn - Loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành, xác nhận quyền sở hữu một phần thu nhập và tài sản của công ty.

Trạng Chứng

FILI