BLW và HGC bị dừng giao dịch 3 phiên

BLW và HGC bị dừng giao dịch 3 phiên

Ngày 09/08, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc tạm dừng giao dịch 3 phiên từ 11-13/08/2021 đối với cổ phiếu BLW của CTCP Cấp nước Bạc Liêu (UPCoM: BLW) và cổ phiếu HGC của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang (UPCoM: HGC).

Lý do tạm dừng giao dịch là BLWHGC không công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị tạm dừng theo quy định.

HNX sẽ có thông báo cho phép 2 cổ phiếu này giao dịch bình thường trở lại sau khi các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên. Trong trường hợp doanh nghiệp vẫn tiếp tục không thực hiện công bố thông tin, Sở sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch.

Duy Na

FILI