Thép Đà Nẵng báo lãi ròng quý 2 gấp 31 lần cùng kỳ

Thép Đà Nẵng báo lãi ròng quý 2 gấp 31 lần cùng kỳ

Giá thép bay cao giúp Thép Đà Nẵng ghi nhận quý có lãi lớn nhất trong lịch sử hoạt động.

Trong quý 2/2021, CTCP Thép Đà Nẵng (OTC: DNS) ghi nhận doanh thu thuần gần 617 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ.

Giữa bối cảnh giá thép tăng mạnh, biên lãi gộp tăng mạnh lên 10.1% trong quý 2/2021, cao hơn nhiều so với mức 2.6% của cùng kỳ năm trước và là yếu tố chính tạo ra kết quả kinh doanh ấn tượng của hãng thép này.

Trong kỳ, Thép Đà Nẵng cũng giảm bớt chi phí tài chính xuống còn 1.3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lên tới 5 tỷ đồng.

Kết quả là Thép Đà Nẵng ghi nhận lãi ròng quý 2 hơn 45 tỷ đồng, gấp 31 lần cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có lãi lớn nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty.

Kết quả kinh doanh của Thép Đà Nẵng trong quý 2/2021

Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC quý 2/2021 của DNS

Sau 6 tháng, Thép Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần hơn 1,023 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ, còn lãi ròng ở mức 85 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ gần 10 tỷ đồng của cùng kỳ. Với kết quả này, Thép Đà Nẵng chỉ mới đạt 37% kế hoạch doanh thu thuần, trong khi vượt gần 25% kế hoạch lãi trước thuế.

Trên bảng cân đối kế toán, Thép Đà Nẵng duy trì lượng hàng tồn kho vừa phải. Tại thời điểm cuối quý 2/2021, hàng tồn kho ghi nhận ở mức gần 149 tỷ đồng, gấp rưỡi so với mức gần 99 tỷ đồng tại đầu năm. Trong khi đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng từ hơn 84 tỷ đồng (đầu năm) lên gần 112 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6, Công ty đang nắm lượng tiền mặt gần 76 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 85 tỷ đồng tại đầu năm.

Đến nay, Thép Đà Nẵng không còn giao dịch trên sàn UPCoM sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua quyết định hủy tư cách đại chúng. Nguyên nhân là do tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn chiếm 97.15% số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông khác chỉ chiếm 2.85% không đảm bảo điều kiện tối thiểu 10% theo quy định.

Vũ Hạo

FILI