PSE vượt 46% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm

PSE vượt 46% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm

CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021 với doanh thu thuần gần 712 tỷ đồng và lãi ròng đạt 5.2 tỷ đồng, tương đương tăng 28% và 70% so với quý 2/2020.

Trong quý 2/2021, doanh thu thuần của PSE đạt gần 712 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng đến 30%, lên mức gần 692 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp của Công ty đạt 20.2 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Công ty đã cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 46% so với cùng kỳ, còn 5.2 tỷ đồng và không ghi nhận khoản chi phí lãi vay trong kỳ này.

Khép lại quý 2, lãi ròng của PSE ghi nhận 5.2 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế nửa đầu năm, lãi ròng của PSE đạt hơn 13.1 tỷ đồng, gấp hơn 2.4 lần cùng kỳ. Như vậy, chỉ sau 6 tháng, Công ty đã vượt 46% kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm 2021.

Kết quả kinh doanh của PSE trong quý 2/2021
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2021 của PSE

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản PSE ghi nhận hơn 397 tỷ đồng, tăng 58% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền tăng từ 53 tỷ đồng lên 139 tỷ đồng. Đồng thời, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 216 tỷ đồng, tăng 86%.

Nợ phải trả tại thời điểm 30/06/2021 ghi nhận gần 227 tỷ đồng, gấp 2.4 lần so với đầu năm với toàn bộ là nợ ngắn hạn. Đáng chú ý, Công ty không ghi nhận vay nợ tài chính ở thời điểm này.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 2 quý đầu năm 2021 của PSE ghi nhận hơn 86 tỷ đồng, trong khi năm 2020 âm hơn 3 tỷ đồng.

Việt Phương

FILI