Bột giặt Lix báo lãi sau thuế 40 tỷ đồng trong quý 2, giảm 17%

Bột giặt Lix báo lãi sau thuế 40 tỷ đồng trong quý 2, giảm 17%

CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX) ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng quý 2/2021 sụt giảm lần lượt 5% và 17% so cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2021 vừa công bố, LIX ghi nhận doanh thu thuần đạt 657 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ. Công ty báo lãi ròng 40 tỷ đồng, đi lùi 17%.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 của LIX. Đvt: Tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm, LIX đem về 1,356 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 14% so cùng kỳ. Trong đó doanh thu bán sản phẩm chiếm 1,253 tỷ đồng. Do giá vốn giảm chậm hơn doanh thu, Công ty chỉ thu được 284 tỷ đồng lãi gộp, giảm 39%.

Trong nửa đầu năm, LIX đã tiết giảm 19% chi phí tài chính, 52% chi phí bán hàng và 9% chi phí quản lý so cùng kỳ năm trước.

Kết quả sau cùng, Công ty báo lãi ròng lũy kế 84 tỷ đồng, giảm 25% so với nửa đầu năm 2020. Lưu ý rằng 2020 là năm thành công đối với LIX với con số lợi nhuận đạt mức kỷ lục.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Ban lãnh đạo LIX chỉ ra kết quả của 2020 một phần đến từ tác động trái chiều của dịch Covid-19, song viễn cảnh khả quan khó lòng lặp lại trong ngắn hạn. Hai nguyên nhân chính là tình hình cạnh tranh trong ngành và chi phí nguyên liệu tăng cao hơn trước.

Do đó, năm 2021, LIX đặt mục tiêu lãi trước thuế ở mức 225 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, Công ty đã thực hiện được 47% kế hoạch lợi nhuận.

Đến cuối tháng 6/2021, doanh nghiệp bột giặt đang có quy mô tài sản 1,080 tỷ đồng, tăng 6% so với hồi đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 616 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm 464 tỷ đồng.

Duy Na

FILI