VGI đặt mục tiêu năm 2021 có lãi tới lãi đi ngang

VGI đặt mục tiêu năm 2021 có lãi tới lãi đi ngang

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, UPCoM: VGI) đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2021 trên 20,000 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2020; lãi trước thuế từ dương đến tương đương năm trước (1,200 tỷ đồng) dựa trên các kịch bản dịch bệnh và chính trị - xã hội các quốc gia đầu tư.

Thách thức trong năm 2021

Năm 2021, với những dự báo tích cực hơn về kiểm soát dịch bệnh khi các quốc gia triển khai địa trả vaccine ngừa Covid-19, triển vọng kinh tế có dấu hiệu khả quan, GDP toàn cầu dự kiến khôi phục ở mức 4%. Tuy nhiên theo VGI, kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về khủng hoảng tài chính, tiền tệ, công nợ trên phạm vị toàn cầu.

Ban điều hành VGI dự kiến năm 2021, thế giới sẽ bùng nổi một số xu hướng công nghệ chủ đạo: Công nghệ AI; công nghệ robot, tự động hóa; dịch vụ dữ liệu đám mây; 5G và kết nối nâng cao sẽ tiếp tục được đẩy mạnh gia tăng nền tảng kết nối.

Hoạt động đầu tư nước ngoài (của VGI) dự báo có nhiều thách thức như: Tình hình biến động chính trị tại các nước đầu tư; biến động tỷ giá và khan hiếm ngoại tệ; Chính phủ các nước sở tại tiếp tục siết chặt các công tác quản lý về viễn thông;...

Mytel, thương hiệu của Viettel tại Myanmar

Mục tiêu 2021 có lãi đến lãi xấp xỉ năm 2020

Dựa trên diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu và ngành viễn thông, VGI đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2021 trên 20,000 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2020. Về mặt lợi nhuận, Công ty đặt mục tiêu có lãi đến lãi trước thuế tương đương năm trước (1,200 tỷ đồng) dựa trên các kịch bản dịch bệnh và chính trị – xã hội các quốc gia đầu tư).

Dòng tiền thu về Việt Nam kỳ vọng ổn định ở mức 5,700-6,900 tỷ đồng; tăng trưởng thêm 3 triệu thuê bao.

VGI định hướng sẽ tập trung chuyển đổi số toàn diện trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ và công tác quản trị nội bộ. Đa dạng hóa các ứng dụng và dịch vụ số để kích thích tiêu dùng dữ liệu và kết nối khách hàng. Mở rộng hệ sinh thái của ví điện tử, đa dạng hóa dịch vụ có thể sử dụng ví và mở rộng quy mô thanh toán của ví. Xây dựng các dịch vụ mới từ dữ liệu khách hàng của ví điện tử.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của VGI dự kiến tổ chức ngày 23/06. HĐQT sẽ trình cổ đông phương án không thực hiện chia cổ tức cho năm 2020. Lợi nhuận lũy kế giữ lại Công ty mẹ đạt 10,904 tỷ đồng sẽ được sử dụng đầu tư vào các thị trường đang triển khai.

*VGI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (09/06/2021)

*VGI - Đáy sẽ xuất hiện trong tháng 06/2021? 

Duy Na

FILI