L62 đặt kế hoạch lợi nhuận 2021 giảm mạnh, tập trung giải quyết tồn đọng năm cũ

L62 đặt kế hoạch lợi nhuận 2021 giảm mạnh, tập trung giải quyết tồn đọng năm cũ

Theo tài liệu ĐHCĐ vừa công bố, CTCP Lilama 69-2 (HNXL62) đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 ở mức 350 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện năm trước và lãi trước thuế chỉ vỏn vẹn 200 triệu đồng, giảm 77% so với năm 2020. Ngoài ra, sắp tới đây Công ty sẽ chi trả cổ tức của năm 2019.

Năm 2021, Công ty cho biết sẽ tập trung giải quyết các tồn đọng từ năm 2020 để lại. Vì vậy, L62 sẽ không bổ sung kế hoạch đầu tư mới vào năm nay. Các hạng mục còn lại của năm trước sẽ chuyển sang bao gồm máy chấn tôn thủy lực, hoàn thiện lắp đặt cổng trục 3 tấn, sửa chửa cải tạo nhà phun hạt mài, bổ sung máy hàn, container văn phòng… với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng.

Quay ngược lại năm 2020, doanh thu của Công ty đạt gần 336 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế thu về được 632 triệu đồng, giảm 52%.

L62 cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả trên là do vốn điều lệ nhỏ, cổ phiếu trên sàn thanh khoản thấp, hoạt động sản xuât kinh doanh đang phụ thuộc vào nguồn tài chính cho vay của các tổ chức tín dụng. Đơn giá ký kết hợp đồng kinh tế cạnh tranh, trong khi giá thép biến động từ cuối năm 2020 đến nay, tăng 60-70% nên ảnh hưởng rất lớn đến vòng quay của vốn thấp, lợi nhuận chưa cao. Đồng thời, những tồn tại này cũng đã ảnh hưởng vào kế hoạch kinh doanh năm 2021 mà L62 đã đề ra phía trên.

Sắp tới đây, ngày 08/07/2021, Công ty sẽ thanh toán chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 2%. Ngày hưởng quyền cuối cùng sẽ vào ngày 16/06/2021. Công ty dự kiến không trả cổ tức năm 2020 và 2021.

Việt Phương

FILI