DS3 đặt kế hoạch lợi nhuận 2021 giảm nhẹ

DS3 đặt kế hoạch lợi nhuận 2021 giảm nhẹ

Theo tài liệu ĐHCĐ, CTCP Quản lý Đường sông Số 3 (HNXDS3) đặt chỉ tiêu tổng doanh thu và lãi sau thuế ở mức 45 tỷ đồng và 6.5 tỷ đồng cho năm 2021, lần lượt giảm 17% và 2% so với thực hiện năm 2020. Ngoài ra, DS3 dự kiến kế hoạch trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông tỷ lệ 6%.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 54 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2019. Tuy nhiên, lãi ròng ở mức 6.6 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

Sang năm 2021, DS3 đã đặt chỉ tiêu tổng doanh thu và lãi sau thuế ở mức 45 tỷ đồng và 6.5 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 2% so với thực hiện năm 2020.

Về các dự án của Công ty còn dở dang trong năm 2020, DS3 sẽ tiếp tục thực hiện công trình nhà dịch vu thương mại va khách sạn tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, dự kiến quý 2 năm 2022 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đồng thời, Công ty cũng sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục để trình cơ quan chức năng dự kiến đến quý 1 năm 2022, khởi công xây dựng dự án nhóm nhà ở và công trình hỗn hợp (khách sạn, dịch vụ, văn phòng) tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.

Kết thúc quý 1/2021 vừa qua, Công ty thu về gần 9.5 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 5% so với quý 1/2020. Tuy nhiên, lãi ròng lại ghi nhận hơn 2.5 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước nhờ Công ty đã được quyết toán hợp đồng đầu tư từ năm 2017 trước đó.

Việt Phương

FILI