FMC: Nguyên do nào khiến lợi nhuận quý 1 đi ngược doanh thu?

FMC: Nguyên do nào khiến lợi nhuận quý 1 đi ngược doanh thu?

Nguyên liệu đầu vào và các chi phí đồng loạt tăng trong khi giá tiêu thụ không tăng kết hợp với Công ty Khang An tách ra chưa có nhiều hợp đồng là nguyên nhân chính khiến doanh thu CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSEFMC) tăng nhưng lợi nhuận lại đi lùi.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của FMC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của FMC

Theo BCTC hợp nhất quý 1 vừa công bố, FMC ghi nhận doanh thu thuần tăng 36%, đạt gần 969 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán thủy sản chiếm 96%, còn lại là doanh thu bán hàng nông sản.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 67%, lên gần 9 tỷ đồng chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá tăng. 

Kỳ này, loạt chi phí đồng loạt tăng. Trong đó, chi phí bán hàng tăng 50%, ghi nhận gần 29 tỷ đồng do chi phí vận chuyển tăng mạnh. Chi phí tài chính cũng tăng 65% do tăng chi phí lãi vay và lãi chênh lệch tỷ giá. 

Kết thúc quý đầu năm, lãi ròng của FMC giảm 26%, xuống còn 30 tỷ đồng.

Trong năm 2021, FMC dự kiến đem về 250 tỷ đồng lãi trước thuế và 4,650 tỷ đồng tổng doanh thu, đồng loạt tăng 5% so với thực hiện năm 2020. So với kế hoạch, đơn vị chuyên xuất khẩu tôm này mới thực hiện được 13% chỉ tiêu lãi trước thuế đề ra trong năm 2021.

Sản lượng tiêu thụ hàng thủy sản trong quý đầu năm 2021 ghi nhận hơn 4,241 tấn, tăng 30% so với cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ nông sản ghi nhận gần 391 tấn, giảm 7%.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của FMC ghi nhận hơn 1,966 tỷ đồng, tăng 15% so với hồi đầu năm.

Ngược lại, hàng tồn kho lại giảm 5%, xuống còn 579 tỷ đồng. Trong đó, FMC không còn ghi nhận hàng mua đang đi trên đường và hàng gửi đi bán (đầu năm ở mức gần 97 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 52 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận khoản này).

Tại thời điểm 31/03/2021, nợ phải trả của doanh nghiệp thủy sản này tăng 8% so với hồi đầu năm, ghi nhận gần 683 tỷ đồng.

Tiên Tiên

FILI