CLX: Quý 1 thực hiện được 39% mục tiêu lợi nhuận 2021 

CLX: Quý 1 thực hiện được 39% mục tiêu lợi nhuận 2021 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) (UPCoM: CLX) báo lãi ròng 3 tháng đầu năm đạt gần 45 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong kỳ, doanh thu thuần của CLX ghi nhận hơn 114 tỷ đồng, tăng 3% so với quý 1/2020. Nhờ biên lãi gộp tăng, lợi nhuận gộp của Công ty đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 5%.

Đáng chú ý, lãi từ công ty liên doanh, liên kết trong quý của CLX tăng 69% lên gần 25 tỷ đồng.

Các loại chi phí trong 3 tháng đầu năm của CLX nhìn chung đều tăng, chi phí tài chính gấp gần 5 lần cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng lần lượt 14% và 9%.

Dù vậy, CLX vẫn lãi ròng gần 45 tỷ đồng trong quý 1/2021, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lãi sau thuế 114 tỷ đồng sau thuế được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, Công ty đã thực hiện được hơn 39% chỉ sau 3 tháng đầu năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của CLX. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của CLX

Tổng tài sản tính đến thời điểm cuối tháng 3/2021 của CLX không thay đổi đáng kể so với đầu năm, vẫn duy trì ở mức trên 2,100 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho (chủ yếu là hàng đi đường) tăng 55%, lên hươn 10 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 9%, về gần 20 tỷ đồng.

Đặc biệt, giá trị đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết của CLX đã tăng 4%, lên gần 697 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã đầu tư thêm gần 2 tỷ đồng vào CTCP Logistics Vĩnh Lộc để nâng tổng giá trị phần sở hữu tại đây lên hơn 7 tỷ đồng.

* ĐHĐCĐ Cholimex: "3 dự án trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc chưa thể triển khai được trong năm 2021"

Tương tự tổng tài sản, nợ phải trả tại thời điểm 31/03/2021 của CLX cũng không thay đổi nhiều, duy trì quanh mức 870 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu vay nợ tài chính của Công ty đã có sự biến động, trong khi giá trị các khoản dài hạn giảm 74% về mức 12 tỷ đồng thì giá trị các khoản ngắn hạn lại gấp 5 lần đầu năm với gần 47 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI