Chậm báo cáo giao dịch HAH, một quỹ ngoại bị xử phạt

Chậm báo cáo giao dịch HAH, một quỹ ngoại bị xử phạt

Ngày 28/04/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Samarang Asian Prosperity.

Theo đó, quỹ ngoại này bị phạt tiền 25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 17/12/2020, Samarang Asian Prosperity, cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) bán 172,870 cp HAH làm giảm khối lượng sở hữu từ 4.77 triệu cp (10.07%) xuống 4.6 triệu cp (9.71%) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua ngưỡng 1% (từ ngưỡng 10% xuống ngưỡng 9%). Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2020, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% của Samarang Asian Prosperity.

Khang Di

FILI