VPBank: Lãi trước thuế quý 1 tăng 38%, nợ xấu tăng nhẹ

VPBank: Lãi trước thuế quý 1 tăng 38%, nợ xấu tăng nhẹ

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) báo lãi trước và sau thuế đều tăng 38%, ghi nhận 4,006 tỷ đồng và 3,202 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của VPBank trong quý đầu năm này cho kết quả bất nhất. Hoạt động chính tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9,120 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 42%, ghi nhận hơn 987 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm, đồng thời giảm hoa hồng môi giới.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối báo lỗ gần 44 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 538 triệu đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh báo lỗ gần 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 218 tỷ đồng. Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng giảm đến 52%, chỉ còn gần 249 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí hoạt động giảm 21% so cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm chi phí cho nhân viên (-28%), chi cho hoạt động quản lý công vụ (-22%). Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại tăng 20%, lên mức hơn 4,453 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế quý 1 tăng 38%, đạt hơn 4,006 tỷ đồng và gần 3,202 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 16,654 tỷ đồng HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ sắp tới đây, VPBank đã thực hiện được 24%.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của VPB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTCT hợp nhất quý 1/2021 của VPB

Tính đến 31/03/2021, tổng tài sản VPBank tăng 4% so với đầu năm, lên mức hơn 436,241 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 4% (301,173 tỷ đồng), tiền mặt giảm mạnh 17% (2,729 tỷ đồng),...

Tiền gửi khách hàng vẫn duy trì xấp xỉ đầu năm, ở mức 232,427 tỷ đồng; tiền gửi của các TCTD khác gấp 2.4 lần (22,498 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính của VPB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTCT hợp nhất quý 1/2021 của VPB

Tính đến cuối quý 1, tổng nợ xấu VPBank tăng nhẹ 5% so với đầu năm, lên mức hơn 10,423 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn hơn 17%, trong khi nợ có khả năng mất vốn giảm 27%. Kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay nhích nhẹ từ mức 3.41% lên 3.46%.

Chất lượng nợ vay của VPB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của VPB

Hàn Đông

FILI