Tự doanh HCM bán sạch nhiều cổ phiếu lớn trong quý 1

Tự doanh HCM bán sạch nhiều cổ phiếu lớn trong quý 1

CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, HOSE: HCM) đạt lãi sau thuế quý 1/2021 gần 322 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý trong hoạt động của HCM là mảng tự doanh đã bán hết một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn, gồm VNM, VIC, VCB, MBB.

Lãi sau thuế tăng mạnh trong quý 1

Theo báo cáo tài chính mới công bố, HCM báo lãi sau thuế gần 322 tỷ đồng, gấp gần 3.2 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả quý 1 của Công ty đến từ diễn biến thị trường và thanh khoản thị trường tích cực.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của HCM
Nguồn: BCTC tài chính quý 1/2021 của HCM

Doanh thu hoạt động của Công ty tăng mạnh trong kỳ, đạt gần 1,163 tỷ đồng, tương ứng tăng 160%. Trong đó, doanh thu từ các mảng hoạt động chính đều tăng mạnh. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 628 tỷ đồng, gấp hơn 2.8 lần cùng kỳ. Doanh thu môi giới và lãi cho vay của Công ty lần lượt tăng 175% và 91%, đạt hơn 294 tỷ đồng và 222 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý 1 cũng tăng mạnh theo đà tăng của doanh thu. Phần lỗ tài sản FVTPL của Công ty lên tới gần 427 tỷ đồng, gấp hơn 12 lần cùng kỳ năm trước. Chi phí môi giới quý này lên tới gần 156 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Công ty cho biết chi phí lãi vay quý 1 tăng cao hơn gấp 3 lần cùng kỳ do Công ty gia tăng các khoản vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của HCM ở mức 14,961.8 tỷ đồng, tăng gần 20% so với đầu năm. Tài sản tăng mạnh chủ yếu đến từ nguồn vay ngắn hạn (tăng từ hơn 6.7 ngàn tỷ đồng lên hơn 8.44 ngàn tỷ đồng).

Giá trị các khoản cho vay ký quỹ (margin) của Công ty tăng lên 8,876 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.

Tự doanh bán ra hàng loạt cổ phiếu lớn

Điểm đáng chú ý trên báo cáo quý 1 của HCM là danh mục tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh từ 2,964 tỷ đồng xuống 1,741 tỷ đồng (tính theo giá gốc).

Phần giảm chủ yếu là do doanh nghiệp đã bán ra hàng loạt cổ phiếu trong danh mục tự doanh, với giá gốc giảm từ 1,104 tỷ đồng xuống 161 tỷ đồng. Phần còn lại do giảm tài sản cơ sở cho hoạt động phòng ngừa rủi ro chứng quyền.

HCM đã bán hết cổ phần đó là VNM, VIC, VCB, MBB trong quý 1. Tại thời điểm đầu năm, tự doanh của Công ty ghi nhận hơn 265 tỷ đồng (theo giá gốc) đối với các mã này Ngoài ra công ty còn bán mạnh cổ phiếu TCB, FPT, MWG, VPB, HPG. Các mã này đều là các mã cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường. Cổ phiếu lớn duy nhất mà công ty mua vào trong quý vừa qua là ACB.

Danh mục tài sản FVTPL của HCM
Nguồn: BCTC quý 1/2021 của HCM

Yến Chi

FILI