Thị trường chứng quyền 06/04/2021: Giao dịch khả quan

Thị trường chứng quyền 06/04/2021: Giao dịch khả quan

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 05/04/2021 với 65 mã tăng giá, 11 mã đứng giá và 21 mã giảm giá. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng hơn 3.5 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 05/04/2021 với 65 mã tăng giá, 11 mã đứng giá và 21 mã giảm giá. Trong đó, CVIC2004CVRE2011 là hai mã tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 10.7% và 10%. Trên thị trường cơ sở, cả hai mã chứng khoán VREVIC đều giao dịch khả quan với mức tăng 1.9% và 1.1%. Ở chiều ngược lại, CKDH2004CFPT2017 là hai mã dẫn đầu đà giảm, với mức giảm lần lượt 6.2% và 4.8%.

Tổng khối lượng giao dịch của thị trường chứng quyền trong phiên ngày 05/04/2021 đạt hơn 20 triệu đơn vị, tăng 9.55%. Giá trị giao dịch đạt gần 84 tỷ đồng, tăng 12.12% so với phiên ngày 02/04/2021.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên 05/04/2021 với tổng mức mua ròng hơn 3.5 triệu đơn vị. Trong đó, CNVL2003CVIC2005 là hai mã chứng quyền được khối ngoại mua ròng nhiều nhất.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 05/04/2021, CNVL2003CVIC2005 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị giao dịch thì CSTB2014 lại là mã dẫu đầu thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 06/04/2021, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CHPG2025CMSN2012 hiện đang là mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effecting gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Theo đó, CKDH2004CVJC2004 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effecting gearing cao nhất thị trường ở mức lần lượt là 6.82 và 6.11 lần.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI