Nhờ đâu lãi ròng quý 1 của NCB tăng 79%?

Nhờ đâu lãi ròng quý 1 của NCB tăng 79%?

Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) trong quý đầu tiên của năm 2021 khởi sắc với lợi nhuận trước thuế tăng đến 79% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần và thu ngoài lãi đều tăng đáng kể.

Trong quý 1, thu nhập lãi thuần (395 tỷ đồng) tăng đến 67% và lãi thuần từ dịch vụ (13 tỷ đồng) tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời hoạt động kinh doanh ngoại hối trong quý 1 năm nay có lãi gần 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1 tỷ đồng.

Thu nhập tăng mạnh nên dù cho chi phí hoạt động của NCB có tăng 11%, chiếm gần 222 tỷ đồng nhưng Ngân hàng vẫn có lãi trước thuế tăng 79%, đạt gần 27 tỷ đồng.

Tổng tài sản của NCB đã đạt vượt 81,000 tỷ đồng tính đến ngày 31/03/2021, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng xấp xỉ đầu năm, đạt gần 40,860 tỷ đồng. Nguồn vốn từ tiền gửi của khách hàng cũng tương đương mức đầu năm, đạt hơn 71,380 tỷ đồng.

Cuối quý 1, tổng nợ xấu của NCB xấp xỉ đầu năm do nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) lần lượt giảm 12% và 23% so với đầu năm. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1.51% xuống còn 1.49%.

Diễn biến giá cổ phiếu NVB từ đầu năm 2021 đến phiên 22/04/2021

Trên thị trường, trong 3 tuần trở lại, giá cổ phiếu NVB có mức tăng trưởng vượt bậc trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, mức tăng đạt gần 15% so với đầu tháng 4/2021. Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên đạt hơn 5.8 triệu đơn vị.

Ái Minh

FILI