HMC: Lãi ròng quý 1 gấp 10 lần cùng kỳ, cổ phiếu tăng kịch trần

HMC: Lãi ròng quý 1 gấp 10 lần cùng kỳ, cổ phiếu tăng kịch trần

Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp có mức tăng đáng kể nhưng HMC vẫn báo lãi ròng gấp hơn 10 lần cùng kỳ nhờ doanh thu tăng trưởng và biên lãi gộp cải thiện khi giá thép tăng cao.

CTCP Kim khí TPHCM - VNSTEEL (HOSE: HMC) vừa công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu thuần trên 1.1 ngàn tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, và lãi ròng gần 65 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần cùng kỳ.

Biên lãi gộp HMC trong quý đầu 2021 ở mức 9.03%, cải thiện mạnh so với mức 2.46% của quý 1/2020.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HMC tăng kịch trần lên mức 19,550 đồng/cp ngay đầu phiên sáng 16/04, sau khi kết quả kinh doanh được công bố vào chiều 15/04.

HMC khớp lệnh giá trần trong phiên ATO ngày 16/04

Trở lại BCTC của doanh nghiệp, HMC có dòng tiền kinh doanh dương 74 tỷ đồng trong quý 1/2021, trong khi cùng kỳ âm hơn 65 tỷ đồng.

Quý 1/2021, các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng từ 294 tỷ đồng lên 380 tỷ đồng, các khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng từ 84 tỷ đồng lên mức hơn 125 tỷ đồng.

Những chuyển biến trên bảng cân đối kế toán cho thấy sự cẩn trọng của Công ty giữa bối cảnh thị trường thép diễn biến nóng. Theo đó, hàng tồn kho HMC giảm trong quý đầu năm và nợ vay tài chính ngắn hạn cũng giảm đáng kể.

Hàng tồn kho và nợ vay ngắn hạn của HMC trong quý 1/2021
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Thừa Vân

FILI