ĐHĐCĐ Vietbank: Kế hoạch lãi trước thuế 1,100 tỷ đồng nếu được cho phép tăng dư nợ tín dụng

BÀI CẬP NHẬT

ĐHĐCĐ Vietbank: Kế hoạch lãi trước thuế 1,100 tỷ đồng nếu được cho phép tăng dư nợ tín dụng

Sáng ngày 26/04/2021, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 để thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 và tình hình hồ sơ đăng ký niêm yết mới tại HOSE.

Đại hội diễn ra suôn sẻ, các cổ đông tán thành với 17 tờ trình tại Đại hội nên không có ý kiến thắc mắc thảo luận tại Đại hội.

*Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Vietbank

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Vietbank được tổ chức sáng ngày 26/04/2021

Tại Đại hội, ông Bùi Xuân Khu - Chủ tịch HĐQT Vietbank chia sẻ: "Năm 2020, theo Thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Vietbank phải xử lý các khó khăn cho người dân và doanh nghiệp vay tiền nên Ngân hàng phải giảm 147 tỷ đồng lợi nhuận để giúp cho người dân và doanh nghiệp khắc phục dịch Covid-19. Thứ hai, NHNN cũng yêu cầu đối với những đơn vị khó khăn, không trả được lãi, Vietbank đưa ra ngoại bảng là khoảng trên 500 tỷ đồng. Nên nếu công khai con số này thì lợi nhuận năm 2020 của Vietbank không phải là 380 tỷ đồng mà là xấp xỉ 1,000 tỷ đồng".

Bên lề Đại hội, Chủ tịch Bùi Xuân Khu chia sẻ: "Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở các nước láng giềng, tôi rất mong Việt Nam sẽ kiểm soát tốt. Trong điều kiện thuận lợi, thủ tục niêm yết trên sàn HOSE của Vietbank sẽ được hoàn tất trong năm nay."

Lãnh đạo của Vietbank định hướng về lâu dài trở thành Ngân hàng bán lẻ, tốc độ tăng trưởng hàng năm với mục tiêu tăng trưởng cao, đến năm 2025 Vietbank lọt top 15 ngân hàng thương mại có tổng tài sản lớn nhất.

Riêng trong năm 2021, NHNN chỉ cho phép tăng trưởng tín dụng 4.5% và đến giờ này thì room tín dụng đã hết, Vietbank đã làm văn bản để xin NHNN và hy vọng NHNN sẽ mở hầu bao thêm cho Vietbank nên mới có 2 kịch bản kế hoạch kinh doanh cho năm 2021."

Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho Vietbank tính đến 31/12/2021 là 4.5%, tương đương đạt tối đa 51,267 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trên, Vietbank đề ra 2 chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2021.

Ở kế hoạch kinh doanh tối thiểu, Vietbank đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tính đến 31/12/2021 là 51,267 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng trưởng 20% so với đầu năm, đạt 110,000 tỷ đồng; huy động vốn tăng 21%, tương đương đạt 84,000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến đạt 390 tỷ đồng, tăng 2.6% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Còn trong điều kiện được NHNN xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, Vietbank đề ra kế hoạch kinh doanh phấn đấu cho năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 1,100 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2020. Dự kiến đến cuối năm 2021, tổng tài sản sẽ tăng 31% (120,000 tỷ đồng), dư nợ tín dụng tăng 22% (60,000 tỷ đồng) và huy động từ khách hàng (gồm giấy tờ có giá) tăng 31% (91,000 tỷ đồng).

Nguồn: VietstockFinance

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế hợp nhất Vietbank đạt hơn 380 tỷ đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ còn gần 255 tỷ đồng. Vietbank giữ lại lợi nhuận không chia hơn 214 tỷ đồng.

Đối với nguồn lợi nhuận giữ lại để tăng vốn điều lệ, NHNN cũng đã có văn bản đồng ý cho Vietbank tăng vốn điều lệ thêm gần 587 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận giữ lại năm 2017-2019. Sau khi hoàn tất thủ tục, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng lên mức gần 4,777 tỷ đồng. Dự kiến trong quý 2/2021, Ngân hàng sẽ hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ.

Đủ điều kiện niêm yết trên sàn HOSE

Vietbank cũng cho biết Ngân hàng đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, trong năm 2020, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng như tình hình hồ sơ đăng ký niêm yết mới tại HOSE của các công ty đại chúng bị hoãn chưa giải quyết do hệ thống quá tải, nên việc niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Vietbank chưa thực hiện được trong năm 2020. Vì vậy, Vietbank sẽ thực hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

ĐHĐCĐ Vietbank đã thống nhất bầu các thành viên HĐQT VietBank nhiệm kỳ 2021-2025 gồm: Ông Dương Nhất Nguyên (giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ 31/5/2016 đến nay); bà Quách Tố Dung; bà Lê Thị Xuân Lan; bà Lương Thị Hương Giang; ông Nguyễn Hữu Trung.

Ngay sau ĐHĐCĐ, Vietbank đã kiện toàn bộ máy bầu các chức danh trong HĐQT, BKS.

Theo đó, HĐQT Vietbank thống nhất bầu ông Dương Nhất Nguyên giữ chức Chủ tịch  HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025 và ông Nguyễn Hữu Trung giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Vietbank kiêm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025; Ông Hứa Ngọc Nghĩa được bầu làm Trưởng Ban KS nhiệm kỳ 2021-2025.

Ái Minh

FILI