"Cổ phiếu và em, anh chọn ai?"

"Cổ phiếu và em, anh chọn ai?"

“Bán cổ phiếu mình yêu còn đau hơn bị người yêu bỏ” một người nổi tiếng đã nói thế.

Chứng khoán và em, anh chọn ai? Đồ họa: Tuấn Trần

Yến Chi

FILI