TVC muốn bán 7 triệu cp Chứng khoán Trí Việt

TVC muốn bán 7 triệu cp Chứng khoán Trí Việt

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC) dự định bán 7 triệu cp TVB của CTCP Chứng khoán Trí Việt (HOSETVB) từ ngày 12/03-09/04/2021 nhằm mục đích cân đối tài chính.

Theo đó, TVC sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại TVB từ 67.25% (36.81 triệu cp) xuống còn 54.46% (29.81 triệu cp) nếu giao dịch thành công.

Thông báo đăng ký thoái bớt vốn tại công ty con của TVC được công bố sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của TVB đã được tổ chức.

Tại Đại hội, cổ đông TVB đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 với 240 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 40% và 38% so với thực hiện năm 2020. Mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2021 tối đa không quá 20% vốn điều lệ căn cứ vào kết quả kinh doanh và lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đồng thời, TVB cũng dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cổ đông sở hữu 2 cp cũ sẽ được quyền mua thêm 1 cp công ty phát hành thêm).

Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu TVB dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu là 35.57 triệu cp. Giá phát hành được ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhưng không thấp hơn 10,000 đồng/cp.

Toàn bộ số tiền tối thiệu gần 356 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư kinh doanh chứng khoán và bổ sung vốn lưu động.

Bên cạnh đó, TVB cũng có một số thay đổi nhân sự trong HĐQT và BKS. Cụ thể, cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Duy và ông Vũ Đình Hưng. Thay vào đó là bầu ông Đỗ Thanh Hà và ông Đỗ Đức Nam giữ chức vụ Thành viên HĐQT TVB nhiệm kỳ 2021-2025. Trong đó, ông Đỗ Thanh Hà hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT của TVC.

Về phía BKS, cổ đông bầu ông Nguyễn Phi Khanh làm Thành viên BKS thay cho ông Hán Công Khanh.

Ông Nguyễn Phi Khanh cũng đồng thời là Trưởng ban kiểm toán nội bộ của TVC và ông Hán Công Khanh là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ của TVC.

Khang Di

FILI