Thương hiệu giày ‘vang bóng một thời’ lỗ 4 năm liên tiếp

Thương hiệu giày ‘vang bóng một thời’ lỗ 4 năm liên tiếp

Từng là thương hiệu giày thể thao đình đám, giờ đây CTCP Giầy Thượng Đình (UPCoM: GTD) trượt dài trong 4 năm thua lỗ. Trong đó, năm thứ 4 Công ty lỗ ròng gần 14 tỷ đồng.

Từ năm 2016 trở lại đây, doanh thu của Giày Thượng Đình đạt mức trăm tỷ đồng mỗi năm nhưng lợi nhuận lại chỉ loanh quanh dưới 500 triệu đồng và bắt đầu thua lỗ từ năm 2017 đến năm 2020.

Cụ thể, kết thúc năm 2020, doanh thu của Giày Thượng Đình đạt hơn 104 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2019 và lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 8 tỷ đồng, giảm đến 58%. Biên lãi gộp rơi từ 12% xuống còn 8%.

Công ty tiếp tục ôm lỗ gần 14 tỷ đồng mặc dù các chi phí hoạt động đều đồng loạt giảm mạnh.

Mức lỗ trong năm thứ 4 liên tiếp khiến lỗ lũy kế của Công ty đã lên hơn 48 tỷ đồng tính đến 31/12/2020.

Tổng tài sản của Giày Thượng Đình vào cuối năm 2020 giảm đến 23% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu phần lớn nằm ở tài sản cố định hữu hình.

Công ty cho biết nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng tại ngày 31/12/2020 gần 32 tỷ đồng. Công ty đã thế chấp nhà xưởng, máy móc với giá trị còn lại cuối năm 2020 là hơn 27 tỷ đồng để đảm bảo cho các khoản tiền vay ngân hàng.

Các khoản nợ phải trả hiện đang chiếm hơn 59% tổng tài sản của Công ty. Trong đó, Công ty chỉ có dư nợ vay ngắn hạn tại Ngân hàng gần 23 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm.

Khang Di

FILI