PPP tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền theo tỷ lệ 7%

PPP tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền theo tỷ lệ 7%

CTCP Dược phẩm Phong Phú (HNX: PPP) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 17/03/2021.

Theo đó, PPP sẽ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/cp, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 16/03 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19/4/2021.

Với 8.8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, ước tính PPP sẽ chi khoảng 6.2 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, Công ty cũng dự kiến sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 24/04/2021, tại trụ sở Công ty ở Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Trong năm 2020, PPC ghi nhận doanh thu thuần hơn 116 tỷ đồng, giảm 23% so với năm 2019. Do đó, lãi ròng của Công ty cũng giảm 20%, còn gần 10 tỷ đồng.

So với kế hoạch năm 2020, PPC chỉ mới thực hiện được 93% về doanh thu nhưng đã vượt 17% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong vòng 1 năm qua

Khang Di

FILI