Thị trường chứng quyền 06/01/2021: Sắc xanh tiếp tục lan tỏa

Thị trường chứng quyền 06/01/2021: Sắc xanh tiếp tục lan tỏa

Thị trường chứng quyền tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 05/01/2021 với 92 mã tăng giá, 17 mã giảm giá và 9 mã đứng giá. Khối ngoại mua ròng trở lại với tổng mức mua ròng chỉ gần 200 ngàn đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 05/01/2021 với 92 mã tăng giá, 17 mã giảm giá và 9 mã đứng giá. Diễn biến tích cực của mã chứng khoán FPT trên thị trường cơ sở đã giúp các chứng quyền thuộc mã này đồng loạt khởi sắc. Cụ thể, CFPT2014CFPT2010 là hai mã tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 31% và 28.2%, các mã còn lại như CFPT2013CFPT2008 tăng trên 20%, CFPT2011 tăng 18.9%, CFPT2017 tăng 18.8%,…

Ở chiều ngược lại, CHPG2020CMSN2012 là hai mã dẫn đầu đà giảm với mức giảm lần lượt 8.4% và 4.6%.

Khối lượng và giá trị giao dịch giảm 7.42% và 7.1% so với phiên ngày 04/01/2021. Khối ngoại mua ròng trở lại trong phiên 05/01/2021 với tổng mức mua ròng chỉ gần 200 ngàn đơn vị. Trong đó, CVRE2009CVNM2011 là hai mã chứng quyền được khối ngoại mua ròng nhiều nhất.

Trong phiên giao dịch ngày 05/01/2021, CVNM2011CVRE2008 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị giao dịch thì CTCB2013 lại là mã dẫn đầu thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 06/01/2021, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CMBB2008CHPG2016 hiện đang là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Effecting gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở càng lớn. Theo đó, CMWG2014CMSN2013 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effecting gearing cao nhất thị trường ở mức lần lượt là 7.36 và 6.32 lần.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI