Hơn 3.5 triệu USD chảy vào VNM ETF trong tuần đầu năm 

Hơn 3.5 triệu USD chảy vào VNM ETF trong tuần đầu năm 

Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) vừa hút vốn thêm hơn 3.5 triệu USD trong tuần giao dịch 04-08/01/2021. Song song đó, quỹ cũng vừa thực hiện mua ròng cổ phiếu Việt Nam.

Hút vốn mạnh hơn 3.5 triệu USD

Trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới (04-08/01/2021), VNM đã hút vốn mạnh 3.58 triệu USD, nối tiếp đà hút vốn trong tháng trước đó (tổng cộng 6.69 triệu USD).

*VNM ETF chứng kiến 3 tuần hút vốn liên tiếp

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 04-08/01/2021
Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 01/12/2020-08/01/2021

Dòng tiền chảy mạnh vào VNM ETF diễn ra trong bối cảnh chứng khoán Việt Nam tiếp đà hưng phấn từ cuối năm 2020 và đã vượt đỉnh năm 2007. Trong phiên ngày 13/01/2021, VN-Index có lúc vượt 1,200 điểm, nhưng sau đó đã giảm lại trong phiên chiều.

Diễn biến VN-Index từ 2016 đến nay. Nguồn: VietstockFinance

Mua ròng cổ phiếu Việt Nam

Trong tuần giao dịch vừa qua, VNM ETF đã thực hiện mua ròng trở lại cổ phiếu Việt. Toàn bộ 15 mã Việt Nam đều được mua vào với số lượng dưới 140,000 đơn vị.

Thay đổi số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF từ ngày 31/12/2020-08/01/2021

Tại ngày 08/01/2021, tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF đang ở mức 65.44%, nhích nhẹ 0.5% so với thời điểm 24/12/2020.

Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF tại ngày 24/12/2020

Tính tới ngày 12/01, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF đang đạt mức 488.6 triệu USD, tăng mạnh tới 42.9 triệu USD chỉ qua sau 3 tuần (445.7 triệu USD tại ngày 24/12).

Duy Na

FILI