HCM lãi ròng hơn 137 tỷ đồng quý 4/2020, dư nợ margin tăng mạnh

HCM lãi ròng hơn 137 tỷ đồng quý 4/2020, dư nợ margin tăng mạnh

So với đầu năm, dư nợ cho vay margin của HCM tăng hơn 80%.

Kết thúc quý 4/2020, CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) đạt doanh thu hoạt động hơn 848.3 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 137 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2020, HCM ghi nhận doanh thu hoạt động 2,248 tỷ đồng, tăng 44% so với cả năm 2019. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2020 đạt 530.5 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019, vượt 17% kế hoạch cả năm 2020 được cổ đông thông qua.

Kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2020 của HCM
Nguồn: Báo cáo tài chính của HCM

Kết quả tăng trưởng năm 2020 chủ yếu nhờ đóng góp chính từ các mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh.

Cụ thể, doanh thu phí môi giới đạt 621.5 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2019 và chiếm gần 28% tổng doanh thu hoạt động của HCM. Kết quả tăng trưởng là nhờ giá trị giao dịch toàn thị trường tăng mạnh so với năm trước.

Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 549 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ. Tới cuối năm, dư nợ cho vay margin của Công ty ở mức 8,624 tỷ đồng, tăng 82% so với đầu năm.

Hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu 369 tỉ đồng, tăng 79% so với năm 2019 do thị trường tích cực cho việc đầu tư. Bên cạnh đó, Công ty có thêm mảng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp từ cuối năm 2019 nên phần lãi trái phiếu đóng góp thêm vào kết quả tự doanh năm 2020.

Song song đó, doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 38 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2019.

Năm nay chi phí hoạt động và chi phí quản lý của Công ty tăng 22% so với năm trước. Trong đó, chi phí hoạt động tăng so với năm trước chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh khi Công ty bổ sung nguồn vốn lưu động trong năm. Đồng thời, chi phí môi giới tăng 16% cùng với đà tăng của doanh thu môi giới.

Mở rộng quy mô danh mục tự doanh

Tổng tài sản của Công ty tới cuối năm tăng mạnh 67% so với đầu năm lên gần 12,490 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) và khoản cho vay đồng loạt tăng mạnh, chiếm lần lượt 69% và 24.5% cơ cấu tổng tài sản.

Danh mục cổ phiếu niêm yết của Công ty tới cuối quý 4 vẫn tập trung vào các cổ phiếu thuộc nhóm VN30. Các khoản đầu tư có giá trị lớn nhất trong danh mục gồm HPG, TCB, VNM, VIC...

Danh mục cổ phiếu trong tài sản tài chính FVTPL của HCM
Nguồn: Báo cáo tài chính của HCM

So với đầu năm, Công ty đã gia tăng mạnh khoản vay nợ tài chính ngắn hạn, tăng hơn 180% lên mức 6,716.5 tỷ đồng.

Chí Kiên

FILI