Doanh nghiệp rộn ràng chốt cổ tức tuần 11-15/01

Doanh nghiệp rộn ràng chốt cổ tức tuần 11-15/01

Trong tuần từ ngày 11-15/01/2021, có đến 20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Tỷ lệ chi trả cao nhất là 25%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt chia cổ tức bằng tiền mặt tuần 11-15/01/2021

Doanh nghiệp có tỷ lệ chi trả cao nhất này là CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (HOSENSC).

Cụ thể, NSC chốt chi cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cp (tương ứng 2,500 đồng/cp). Với gần 18 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ cần chi xấp xỉ 44 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Hạn chót chốt danh sách cổ đông nhận quyền chi trả cổ tức là ngày 12/01/2021 và sẽ thực hiện chi trả vào ngày 29/01/2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, NSC ghi nhận doanh thu đạt gần 969 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước, dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt gần 125 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, NSC đặt kế hoạch doanh thu 1,513 tỷ đồng, đi  ngang so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế dự kiến 185 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, NSC mới thực hiện 67% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Kế đến là CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSETIP) với tỷ lệ thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền là 15%/cp (tương ứng 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1,500 đồng). Số lượng cổ phiếu TIP đang lưu hành khoảng hơn 26 triệu đơn vị, như vậy ước tính số tiền TIP sẽ phải chi trong lần tạm ứng này là 39 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, TIP ghi nhận doanh thu xấp xỉ cùng kỳ năm trước là 145 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 8% còn hơn 60 tỷ đồng.

So với kế hoạch gần 152 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế gần 70 tỷ đồng, TIP đã thực hiện 96% chỉ tiêu doanh thu và 87% mục tiêu lợi nhuận.

Khang Di

FILI