Camimex báo lãi ròng quý 4 tuột dốc 77%

Camimex báo lãi ròng quý 4 tuột dốc 77%

CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2020 với lãi ròng quý 4 giảm mạnh 77%, xuống còn 15 tỷ đồng.

Trong quý 4, doanh thu của CMX tăng 62% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 301 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 94%, xuống còn 3 tỷ đồng. Kỳ này, chi phí tài chính và chi phí bán hàng cũng đồng loạt giảm.

Kết quả, CMX báo lãi ròng giảm 77%, xuống còn gần 15 tỷ đồng. Theo giải trình của CMX, nguyên nhân do cùng kỳ, hiệu quả hoạt động tài chính tăng, đồng thời ảnh hưởng từ đại dịch kéo dài trên toàn cầu làm tăng thêm các chi phí. Trong khi đó, giá bán lại khó nâng lên khiến lợi nhuận giảm.

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của CMX. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của CMX

Lũy kế cả năm 2020, CMX ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt tăng 49% và 19% so cùng kỳ, lên gần 1,417 tỷ đồng49 tỷ đồng.

Trong năm 2020, CMX dự kiến tổng doanh thu 1,410 tỷ đồng và lãi sau thuế 90 tỷ đồng, lần lượt tăng 48% và 16% so năm trước. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, CMX hoàn thành chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ thực hiện được 71% kế hoạch lãi sau thuế.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của CMX ghi nhận gần 1,523 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng 4%, lên hơn 605 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 21%, xuống còn 255 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng giảm 13% so với đầu năm, xuống còn 936 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 897 tỷ đồng (giảm 14%) và nợ vay dài hạn gần 39 tỷ đồng (giảm 10%).

Hồi cuối tháng 12/2020, HĐQT CMX vừa thông qua Nghị quyết triển khai phương án và thông qua hồ sơ phát hành hơn 30.4 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp. Nếu phát hành thành công, CMX sẽ nâng vốn điều lệ từ 304 tỷ đồng lên hơn 608 tỷ đồng.

Trong 304 tỷ đồng vốn huy động, CMX dự kiến dùng hơn 199 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản nợ và dùng 80 tỷ đồng đầu tư xây nhà máy cá và bổ sung vốn lưu động cho CTCP Camimex Foods.

Tiên Tiên

FILI