VietinBank chuẩn bị bước đầu cho phương án tăng vốn điều lệ

VietinBank chuẩn bị bước đầu cho phương án tăng vốn điều lệ

HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018 và 2019.

Ngày đăng ký cuối cùng là 05/11/2020. Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông là 23/11/2020.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2020/NĐ-CP bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Nghị định 121 mở rộng phạm vi đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Trường hợp được bổ sung là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng áp dụng đối với các ngân hàng TMCP do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Việc sửa đổi Nghị định tạo hành lang pháp lý để tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính cho các NHTM Nhà nước, bảo đảm các tỷ lệ an toàn, đáp ứng mức đủ vốn theo chuẩn mực Basel II (theo phương pháp tiêu chuẩn), đồng thời có thêm dư địa tăng trưởng.

Quy định này giúp các ngân hàng Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn như Vietcombank, VietinBank và BIDV có thể tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Trước đó, ĐHĐCĐ 2020 của Ngân hàng đã thông qua kế hoạch năm nay chia toàn bộ lợi nhuận còn lại (sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy định) bằng cổ phiếu hoặc để lại toàn bộ lợi nhuận còn lại để tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính để tăng trưởng hoạt động kinh doanh.

Nếu phương án tăng vốn này được cổ đông thông qua, cổ đông của VietinBank sẽ nhận được khoản cổ tức bằng cổ phiếu "khổng lồ" bởi được trả bằng lợi nhuận giữ lại của 3 năm 2017, 2018 và 2019.

Tính đến ngày 30/06/2020, cơ cấu cổ đông của VietinBank có Ngân hàng Nhà nước nắm giữ nhiều nhất với 64.46%, ba cổ đông nước ngoài MUFG Bank. Ltd,  IFC Capitalization Fund và International Finance Corporation nắm lần lượt 19.73%, 3.35% và 1.64% cổ phần. Công đoàn VietinBank nắm giữ 1.15%, còn gần 9.67% do các cổ đông khác nắm giữ.

Nguồn: VietstockFinance

Trên thị trường, giá cổ phiếu CTG đang giao dịch quanh mức 31,150 đồng/cp (chốt phiên 16/10), tăng 49% so với đầu năm, với khối lượng giao dịch bình quân hơn 6.3 triệu cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu CTG từ đầu năm đến nay
Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI