TTC Land: Lãi 9 tháng đầu năm đạt gần 91 tỷ đồng

TTC Land: Lãi 9 tháng đầu năm đạt gần 91 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSESCR) đạt doanh thu thuần 344 tỷ đồng và lãi ròng đạt gần 91 tỷ đồng, đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Sơ với cùng kỳ năm 2019, doanh thu thuần SCR giảm 53%. Cơ cấu doanh thu SCR có sự thay đổi khi tỷ trọng của hoạt động cho thuê sàn thương mại (STM) tăng từ 5.9% lên 23%, đạt 79 tỷ đồng từ các dự án TTC Plaza Bình Thạnh, Charmington La Pointe, Mai Lan, Belleza, Jamona City… Doanh thu từ chuyển nhượng BĐS vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất 50.8% chủ yếu đến từ việc bàn giao dự án Jamona Home Resort – Quận Thủ Đức. Doanh thu từ dịch vụ BĐS chiếm 21.6% và doanh thu khác chiếm 4.5%.

9 tháng năm 2020, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của SCR lần lượt giảm 73% và 48% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí lãi vay ở mức 77 tỷ, giảm 33% so với cùng kỳ. Dù vậy, kết quả lợi nhuận sau thuế (LNST) cổ đông công ty mẹ 9 tháng 2020 ghi nhận mức 91 tỷ, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của công ty đạt 11,870 tỷ, tăng nhẹ 9% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 183 tỷ, tăng 119% so với cuối năm 2019, trong đó tiền gửi ngân hàng đạt 152 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn của khách hàng ghi nhận 257 tỷ đồng, giảm 53% so với đầu năm.

Hàng tồn kho ghi nhận 4,356 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với đầu năm, trong đó chủ yếu là chi phí xây dựng dở dang các dự án Jamona City, Charmington Dragonic, Charmington Tamashi, Carillon 7, Jamona Home Resort…

So với đầu năm 2020, nợ vay ngắn hạn giảm 12%, còn ở mức 1,185 tỷ đồng. Trong khi đó, vay và nợ dài hạn tăng 87%, ở mức 1,722 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ 01/06/2020 - 29/10/2020, giá cổ phiếu SCR có mức tăng giá 16% từ vùng 5,050 đồng lên 5,860 đồng. Thanh khoản sôi động với khối lượng giao dịch trung bình đạt 2.5 triệu cp/phiên.

Phương Châu

FILI