MCG chuyển kế hoạch từ tăng trưởng sang đi lùi vì Covid-19 

MCG chuyển kế hoạch từ tăng trưởng sang đi lùi vì Covid-19 

Với kế hoạch điều chỉnh, CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HOSE: MCG)  dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm 31% so với kế hoạch ban đầu, và giảm 21% so với thực hiện năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của MCG đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cổ đông MCG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu gấp 3.3 lần và lợi nhuận sau thuế tăng 13% so với thực hiện năm 2019, dự kiến lần lượt đạt hơn 389 tỷ đồng và hơn 5 tỷ đồng.

MCG điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Nghị quyết HĐQT MCG

Tuy nhiên, HĐQT MCG vừa có quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với sản lượng dự kiến giảm 35% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Theo đó, MCG cũng đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 62% và 31% so với kế hoạch ban đầu.

MCG điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Nghị quyết HĐQT và BCTC kiểm toán năm 2019 của MCG

So với kết quả thực hiện năm 2019, kế hoạch sau điều chỉnh của Công ty có doanh thu gấp 2 lần, đạt gần 243 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 21%, dự kiến còn hơn 3 tỷ đồng.

Theo MCG, Công ty điều chỉnh kế hoạch là do tác động khách quan của đại dịch Covid-19.

Sau 6 tháng đầu năm, MCG có hơn 43 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 1 tỷ đồng lãi ròng. Với kế hoạch ban đầu, MCG mới chỉ thực hiện được 11% chỉ tiêu doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Trong khi đó, với kế hoạch điều chỉnh, MCG thực hiện được 18% chỉ tiêu doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Diễn biến giá cổ phiếu MCG từ đầu năm 2020 đến phiên 13/10/2020

Trên thị trường, giá cổ phiếu MCG dao động quanh mức dưới 3,000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch bình quân khoảng 23,500 cp/ngày.

Khang Di

FILI