VietinBank đã phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu cho 1 doanh nghiệp

VietinBank đã phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu cho 1 doanh nghiệp

Ngày 29/06/2020, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) đã phát hành riêng lẻ 500 trái phiếu, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu cho một doanh nghiệp trong đợt 2 năm 2020.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 8 năm. Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, thoả mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Lãi suất của trái phiếu áp dụng cho toàn bộ thời hạn 8 năm là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ) và bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1.1%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) của 4 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank (Sở giao dịch).

Khang Di

FILI