Doanh thu thuần cao gấp 5, QCG vẫn lỗ ròng gần 4 tỷ đồng trong quý 2

Doanh thu thuần cao gấp 5, QCG vẫn lỗ ròng gần 4 tỷ đồng trong quý 2

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu thuần tăng đáng kể, dù vậy, LNST của cổ đông Công ty mẹ (lãi ròng) vẫn ghi nhận âm gần 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 31 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần của QCG đạt 947 tỷ đồng trong quý 2, tăng 384% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bất động sản chiếm tỷ trọng phần lớn (hơn 98%), đạt 934 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ, còn lại là doanh thu bán điện.

Mặc dù doanh thu tăng cao, nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp của QCG lại giảm đáng kể, về mức 9% trong quý 2/2020, trong khi cùng kỳ là 19%. Cùng với sự gia tăng chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi thuần từ HĐKD của QCG chỉ còn gần 19 tỷ đồng, giảm 49% so cùng kỳ.

Đáng chú ý, mức lãi ròng của Công ty sau khi loại đi lợi ích của cổ đông không kiểm soát đã trở thành khoản lỗ gần 4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của QCG đạt 1,028 tỷ đồng, tăng 79% so cùng kỳ và lãi ròng hơn 26 tỷ đồng, giảm 28% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2 của Quốc Cường Gia Lai
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2020 (hợp nhất) của QCG

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của QCG đạt 10,612 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 8,374 tỷ đồng, giảm 8%; tài sản dài hạt đạt 2,237 tỷ đồng, giảm nhẹ 31 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu của Công ty tại cuối quý 2 đạt 889 tỷ đồng, gấp đôi cuối năm 2019. Hàng tồn kho giảm 14%, còn 7,280 tỷ đồng.

QCG giảm bớt giá trị bất động sản dở dang khiến HTK sụt giảm
Nguồn: BCTC quý 2/2020 (hợp nhất) của QCG

Nợ phải trả tại ngày 30/06 đạt 6,405 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó, hơn 93% nợ phải trả là nợ ngắn hạn. Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD sau 6 tháng đầu năm ghi nhận âm 243 tỷ đồng, cùng kỳ âm 85 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu QCG vẫn trong đà giảm, hiện đang giao dịch ở mức 5,600 đồng/cp (trong phiên 31/07), khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 365 ngàn cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu QCG một năm trở lại

Như Xuân

FILI