ĐHĐCĐ DIG: Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2,500 tỷ đồng

ĐHĐCĐ DIG: Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2,500 tỷ đồng

Sáng ngày 30/06, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020. Tất cả các báo cáo, tờ trình, kế hoạch quan trọng của DIG trong năm 2020 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua, trong đó nhấn mạnh kế hoạch và các mục tiêu phát triển ổn định, bền vững.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ Tịch HĐQT DIG trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019

Công ty mẹ vượt 20% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019

Theo báo cáo của HĐQT và ban điều hành tại đại hội, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 của DIG cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu Công ty mẹ DIG đạt 1,728 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 2,363 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 601 tỷ đồng, hoàn thành 120% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 471 tỷ đồng, thực hiện gần 86 % kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển công ty mẹ đạt 2,385 tỷ đồng. Với kế hoạch kinh doanh trên, DIG đã trình chia cổ tức 2019 cho cổ đông với tỷ lệ 10%.

Đóng góp chính vào doanh thu của DIG là mảng kinh doanh bất động sản (BĐS) đạt 1,466 tỷ đồng trong năm 2019. Nguồn thu từ các dự án trọng điểm bao gồm: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên: 440.3 tỷ đồng; Khu Trung tâm Chí Linh: 115.4 tỷ đồng; Chung cư DIC Phoenix: 314 tỷ đồng; Chung cư Vũng Tàu Gateway: 459.4 tỷ đồng; các dự án Đại Phước, Hiệp Phước, ATA: 137 tỷ đồng.

Năm 2019 được đánh giá là năm DIG thực hiện quyết liệt nhất về công tác tái cấu trúc, thoái vốn tại các đơn vị, hoàn thành thoái vốn 5/7 đơn vị, thực hiện 83.2% kế hoạch, thu về 353.6 tỷ đồng. Còn 2 công ty: CTCP Sông Đà - Hà Nội và CTCP Phát triển Đô thị Phú Quốc sẽ được thực hiện thoái vốn trong năm 2020 khi đạt được mức giá kỳ vọng và mang lại hiệu quả tốt nhất cho DIG.

Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 2,500 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến kinh tế toàn cầu, Ban lãnh đạo DIG đã thận trọng điều chỉnh chỉ tiêu SXKD năm 2020 so với kế hoạch công bố hồi đầu năm. Theo đó, năm 2020, DIG đặt kế hoạch doanh thu công ty mẹ đạt 2,345 tỷ đồng; doanh thu hợp nhất đạt 2,500 tỷ đồng, tăng lần lượt 35.7% và 5.8% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 650 tỷ đồng, tăng 37.9% so với năm 2019. Tuy nhiên, DIG không đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ tăng trưởng trong năm 2020, với chỉ tiêu 600 tỷ đồng bằng với kết quả năm 2019.

Trong chiến lược SXKD 5 năm tới, DIG định hướng phát triển trọng tâm là các dự án BĐS du lịch gồm các khu du lịch, condotel, các khách sạn đạt tiêu chuẩn cao gắn liền với thương hiệu quốc tế tại những thành phố thuận lợi du lịch hoặc nằm trong các dự án đô thị du lịch của DIG và các dịch vụ hỗ trợ, trong đó gia tăng đầu tư để tăng tài sản và tạo nguồn thu ổn định cho doanh nghiệp.

Ông Hoàng Văn Tăng - Tổng Giám Đốc DIG báo cáo về hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án BĐS, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư với hạn mức vay năm 2020 là 2,260 tỷ đồng tập trung vào 4 dự án trọng điểm: Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu; Khu dân cư Thương mại Vị Thanh, Hậu Giang; Chung cư A5 Trung tâm Chí Linh và Khu nhà ở Lam Hạ Center Point.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Sau khi trích lập các quỹ: 47.6 tỷ đồng và chia cổ tức năm 2019 (10%): 310.2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế còn lại gần 33 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào mục đích tái đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp.

Một nội dung khác đáng chú ý được ĐHĐCĐ thông qua là phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 nhằm tăng vốn điều lệ. Theo đó, DIG sẽ phát hành hơn 31 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 310.2 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế. Sau khi phát hành thành công, DIG sẽ nâng vốn điều lệ từ 3,149.4 tỷ đồng lên 3,495.2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT DIG cho biết: “Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm giúp doanh nghiệp giảm chi phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh doanh; đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia đối ứng thực hiện các dự án BĐS quy mô lớn; giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của DIG”.

Hội đồng Quản trị DIG hiện có 9 thành viên

Ngoài ra, HĐQT đã trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2018 - 2022) đối với ông Trần Minh Phú. Đồng thời, đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền; Ông Trần Thái Phong và bà Nguyễn Thảo My, nâng số lượng thành viên HĐQT DIG lên 9 thành viên.

FILI